Start

Kyrkans Bästa är den enda partipolitiskt och partiideologiskt obundna nomineringsgruppen

i S:t Staffans församling.

Hej!

Välkommen till

Kyrkans Bästa!


Vi är den enda partipolitiskt och

partiideologiskt obundna

nomineringsgruppen i S:t Staffans församling.


S:t Staffans församling behöver personer som tar ansvar för och utvecklar kyrkan utan politiska förtecken.

Välkommen Du också!


Nils-Ove Mårtenson

Kontaktperson

VÅRA HUVUDFRÅGOR

Föryngring

&

Tillväxt


Här tar vi fasta på hur vi kan få igång ett föryngringsarbete bland de förtroendevalda, ta tillvara alla de kontakter med barn och föräldrar som vi har genom våra fina förskolor, förstärka konfirmand och ungdomsarbetet och stärka våra duktiga ungdomsledare i sina roller.
Förnyelse

&

Tradition


Här tar vi fasta på hur vi kan hantera den motsägelsefulla rubriken Förnyelse & Tradition. Går de att förena? Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt.Hållbarhet

&

Miljö


Här tar vi fasta på hur vi kan skapa en hållbar församling. Hur stoppar vi upp tendensen att vilja lämna Svenska kyrkan?


Miljödiplomeringsarbetet är viktigt för en hållbar församling och värld. Det skall fortsätta på sin framgångsrika väg - nu i Fas 2.


KONTAKT

Kyrkans Bästa i S:t Staffans församling

c/o Nils-Ove Mårtenson

Syrenvägen 6

245 44 STAFFANSTORP

E-post: info@kyrkansbasta.se

Tel: 0708 – 25 49 60