Start

Hej!

Välkommen till

Kyrkans Bästa!


Vi är den enda partipolitiskt och

partiideologiskt obundna och fristående

nomineringsgruppen i S:t Staffans församling.


S:t Staffans församling behöver personer som tar ansvar för och vågar utveckla kyrkan utan politiska förtecken eller centrala styrningar.

Välkommen Du också!


Nils-Ove Mårtenson

Kontaktperson

VÅRA HUVUDFRÅGOR

Föryngring

Stabilitet

Tillväxt


Vi måste få igång ett föryngringsarbete bland de förtroendevalda, ta tillvara alla de kontakter med barn och föräldrar som vi har genom våra fina förskolor, förstärka konfirmand- och ungdomsarbetet och stärka våra duktiga ungdomsledare i sina roller.


Vi måste visa vad församlingen och Svenska kyrkan kan erbjuda såväl äldre som yngre i deras dagliga liv.


Hur stoppar vi upp tendensen att vilja lämna Svenska kyrkan?

Jo, genom stabilitet och

igenkännandets glädje,

skapar vi tillväxt i församlingen. Förnyelse

Tradition

Kontinuitet


Vi måste kunna hantera den motsägelsefulla rubriken Förnyelse & Tradition. Går de att förena? Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, för detta finns det en mångfald av uttryckssätt.


Våra fina kyrkobyggnader skall vårdas på ett vördnadsfullt sätt, med respekt för deras kulturarv. 

Tillbyggnaden av Brågarps kyrka skall omprövas!


Kyrkorna skall användas för gudstjänster och kyrkliga handlingar.

S:t Staffanssalen skall fortsätta att huvudsakligen vara samlingssal.


Hållbarhet

Hållbar ekonomi

Hållbar miljö


Hållbarhet är ett viktigt ord för en församling.


Verksamheten går med underskott varje år. Hur går detta ihop? Jo, man förlitar sig på börsutvecklingen.

Det är inte en långsiktigt hållbar ekonomi!


Miljödiplomeringsarbetet har avstannat under de senaste åren. Hållbar miljö är mer än att skaffa elbilar. Miljöarbetet skall igång igen!


Församlingen skall vara en bra arbetsgivare med god fysisk- och psykisk arbetsmiljö som ledstjärna.

Så får vi en hållbar personal!


KONTAKT

Kyrkans Bästa i S:t Staffans församling

c/o Nils-Ove Mårtenson

Syrenvägen 6

245 44 STAFFANSTORP

E-post: info@kyrkansbasta.se

Tel: 0708 – 25 49 60